UK Bookmakers

Acreditación de Competencias 2018

Familia: TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

CICLO FORMATIVO

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICADO DE PROFESIONALICADE

CÓDIGO

UNIDADE DE COMPETENCIA

MTMV01 Carrozaria

TMV044_2 Pintura de vehículos

TMVL0509 Pintura de vehículos.

UC0122_2

Realizar a preparación, protección e igualación  de superficies de vehículos.

UC0123_2

Efectuar o emblelecemento de superficies.

MTMV02 Electromecánica de vehículos automobiles

TMV047_2 Mantemento se sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0309_2 Mantemento se sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos de dirección e de suspensión

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

TMV048_2 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVG0409 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares.

UC0132_2

Manter o motor térmico.

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

TMV197_2 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0209 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos.

UC0627_2

Manter os circuitos eléctricos auxiliares de vehículos.

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos.

MTMV03

Electromecánica de maquinaria

 

TMV266_2

Mantemento do motor e dos sistemas

eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agríccola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil

 

TMVG0310Mantemento   do motor e dos sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola.

UC0629_2

Manter motores diésel.

UC0853_2

Manter os sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade, de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil.

 

Familia: INSTALACIÓN E MANTEMENTO

CICLO FORMATIVO

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICADO DE PROFESIONALICADE

CÓDIGO

UNIDADE DE COMPETENCIA

MIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización

 

IMA040_2 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas.

 

IMAR0108 Montaxe e mantemento de instalacións firgoríficas.

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

 

IMA369_2 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

 

IMAR0208 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción.

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción.

MIMA02 Instalacións de producción de calor

IMA368_2 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

IMAR0408 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas

 

ENA190_2 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

 

ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

UC0602_2

Montar captadores, equipamentos e circuitos hidráulicos de instalacións solares térmicas.

UC0605_2

Manter instalacións solares térmicas.

ENA472_2 Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas.

 

ENAS0110 Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións

receptoras e aparatos de gas

UC1522_2

Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas.

UC1523_2

Realizar a posta en servicio, inspección e revisión periodica de instalación receptoras de gas.

UC1524_2

Realizar a posta en marcha e adecuación de aparellos a gas

UC1525_2

Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas.

UC1526_2

Previr riscos en instalacións receptoras de e aparellos de gas

 

 Familia: ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

 

CICLO FORMATIVO

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICADO DE PROFESIONALICADE

CÓDIGO

UNIDADE DE COMPETENCIA

 

 

 

MADG01 Xestión Administrativa

 

 

 

ADG308_2 Actividades de xestión administrativa

ADGD0308 Actividades de xestión administrativa.

UC0233_2

Manexar aplicación ofimáticas na xestión da información e da documentación

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia.

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial.

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático.

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría.

UC0980_2

Efectuar ás actividades de apoio administrativo de recursos humanos.

UC0981_2

Realizar rexistros contables.

ADG307_2 Actividades administra-

tivas de recepción e relación coa clientela

ADGD0208- Actividades administrativas na rela-ción coa clientela

UC0977_2

Comunicarse nunha lingua extranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de xestión administrativa en relación co cliente

UC0975_2

Recibir e procesar as comunicacións internas e externas.

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Canal electrónico

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here