UK Bookmakers

CONVOCATORIA PROBAS LIBRES 2018

ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Os centros realizarán a baixa de oficio da matrícula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento a que se refire o artigo 22.2 ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional.

 IMPORTANTE: Tanto para a xornada de acollemento como para as probas, as persoas aspirantes deberan levar consigo o documento que acredite a sua identidade.

 Nota: As Validacións e as puntuacións das probas plublicaranse no Taboleiro de Anuncios do centro.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Canal electrónico

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here