UK Bookmakers

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS FP (LOE)

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018/2019

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Prazo de solicitude de admisión

O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 15 ao 30 de abril de 2019 ata as 13:00 h.

 

Adxuntos:
Access this URL (http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual)probas-libres-convocatoria-actual[Enlace web información]0 kB
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here