UK Bookmakers

Oferta Educativa 2016-17

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Ordinario Presencial

  • CMTMV01Carrozaría

  • CMTMV02Electromecánica de vehículos automóbiles

  • CMIMA01Instalacións frigoríficas e de climatización

  • CMCOM01Actividades Comerciais

Adultos, matrícula por módulos, presencial

  • ZMIMA02Instalacións de produción de calor

Módulos ofertados

MP0395 Empresa e iniciativa emprendedora

MP0394 Formación e orientación laboral

MP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

  • ZMTMV02Electromecánica de vehículos automóbiles

Módulos ofertados

MP0455 Sistemas de transmisión e freada

MP0260 Mecanizado básico

MP0458 Sistema de seguridade é confortabilidade

 

Formación Profesional Dual (Centro - Empresa)

  • Electromecánica de Maquinaria.

 

CICLO FORMATIVO DE GRAO BÁSICO

  • CBTMV01Mantemento de vehículos (FP Básica)

 

  • A cor dos ciclos indica os que pertencen á mesma familia profesional

  • O resaltado en cor amarela corresponde ao código do ciclo formativo

 Programas internacionais noticias

 

O Parlamento Europeo aprobou o programa Erasmus + para o período 2014-2020, que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2014.

O novo programa Erasmus +  enmarcase na estratexia Europa 2020, na estratexia Educación e Formación 2020 e na estratexia Rethinking Education e engloba todas as iniciativas de educación, formación, xuventude e deporte.

En materia educativa abarca todos os niveis: escolar, formación profesional, ensinanza superior e formación de persoas adultas.

Erasmus + integrará os programas existentes no Programa de Aprendizaxe Permanente e tamén os programas de educación superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink e programas bilaterais, ademais do Programa Xuventude en Acción.

Este novo programa centrase no aprendizaxe formal e informal más alá das fronteiras da UE, cunha clara vocación de internacionalización abréndose a terceiros países co obxectivo de mellorar as capacidades educativas e formativas das persoas para a empleabilidade de estudantes, profesorado e traballadores e traballadoras.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here