UK Bookmakers

INFORMACIÓN SOBRE AS PROBAS DE OBTENCIÓN DIRECTA DE TÍTULOS DE FP

 

REQUISITOS

REQUISITOS, PRAZO ORDINARIO  DE ADMISIÓN (19 – 30 ABRIL)

 

-          Cumprir os requisitos de acceso establecidos na LOE

 

 

-          18 anos, para optar a Títulos de Técnico

 

 

-          20 anos, para optar a Título Superior, ou 19 no caso de posuír o Título de Técnico

 

 

-          Non estar matriculado en Ciclos FP non ter causado baixa no presente curso

 

 

-          Carecer de titulación equivalente ao Título ao que se opta

 

REQUISITOS, PRAZAS LIBERADAS (19 - 31 DE MAIO)

Excepcionalmente, no caso de houber prazas vacantes logo de resolto o prazo de admisión:

 

 

-          Persoas matriculadas en R. Persoas Adultas no mesmo Ciclo FP: oEn módulos

 

       suspensos de cursos anteriores nos que non se encontren matriculados oAta un máximo de

 

        3 módulos nos que actualmente non se encontren matriculados

 

-         Persoas que cursen a FCT e Proxecto, en caso de Ciclos Superiores, en período

 

        extraordinario

 

-         Aquelas persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso pero que teñan

 

       2 anos de experiencia laboral relacionada co Título, poderán matricularse nos módulos

 

 

      asociados a unidades de competencia do CNCP.

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Secretaría de calquera centro público de FP con oferta de probas libres

 

 

Poderán atopar os impresos en http://www.edu.xunta.gal/fp/informacion-documentos-probas-libres-2021 

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

Período ordinario de admisión

Presentación de solicitudes

19 ao 30 de abril ata as 13:00 h

Listaxe provisional de solicitudes

5 de mario

Reclamación contra a listaxe provisional

5 ao 7 de maio ata as 13:00h

Listaxe definitiva de solicitudes

12 de maio

Admisión e matrícula

Listaxe de persoas adxudicadas

12 de maio

Matriculación

12 ao 14 de maio ata as 13:00 h

Liberados e adxudicación continuada

19 ao 31 de maio ata as 13:00

 

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE DETERMINADOS CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS 2021

ORDE DO 11 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE DETERMINADOS CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS NO ANO 2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioG0598-110221-0002_gl.pdf

CONVOCATORIAS

1ª Convocatoria, 22 febreiro ao 8 de marzo

2ª Convocatoria, 21 xuño ao 5 xullo

Carnés profesionais

 • Operador/a de guindastre torre
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

 

Habilitacións profesionais

 • Operador/a industrial de caldeiras

Carnés profesionais

 • Instalacións térmicas de edificios
 • Operador/a de guindastre torre
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

 

Habilitacións profesionais

 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/a de gas, categoría A
 • Instalador/a de gas, categoría B
 • Instalador/a de gas, categoría C
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados
 • Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados
 • Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados
 • Manipulador/a en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados

REQUISITOS

-          Estar en idade laboral (caben excepcionalidades conforme á normativa sectorial correspondente)

-          Requisitos específicos de cada especialidade

SOLICITUDES+ ADMISIÓN+RECLAMACIÓN DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

SOLICITUDE: ANEXO I (CD527A), una solicitude por cada carné ou habilitación. Preferiblemente vía electrónica

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (Especifica O. 11/02/2021)

1ª CONVOCATORIA,  22 FEBREIRO- 8 MARZO

2ª CONVOCATORIA, 21 XUÑO- 5 XULLO

ADMISIÓN, rematado o prazo de solicitudes. www.edu.xunta.gal/fp

RECLAMACIÓN, nos 5 días hábiles posteriores

 

EXAMES

Os exames terán 2 partes (teórica e práctica). Será necesario aprobar ambas para cualificarse como apto/a

LISTAXES, RECLAMACIÓN E RESOLUCIÓN

-          O tribunal publicará a listaxe provisional

-          5 días hábiles para formular reclamacións

EXPEDIÓN DOS CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS (ART. 14)

1. Logo de elevada a definitiva a listaxe, as persoas que resulten aptas recibirán o carné profesional ou a habilitación profesional correspondente.

2. Segundo o establecido no Real decreto 115/2017, do 17 de febreiro, a posesión do carné profesional de instalacións térmicas en edificios constitúe un requisito para a obtención do certificado persoal para a manipulación de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados. Xa que logo, ás persoas  que,  ao  abeiro  desta  orde,  superen  as  probas  que  dan  lugar  á  obtención  deste  carné profesional, expediráselles de oficio o devandito certificado persoal.

 

 

XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL PARA O VENRES 26 DE FEBREIRO

XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL

https://youtu.be/crqPFu1ia9Y

(Para chatear en directo será necesario ter unha conta de gmail)

VENRES 26 DE FEBREIRO.

PROGRAMA:

9:00- 10:20         PRESENTACIÓN FAMILIAS PROFESIONAIS CIFP AS MERCEDES

 • COMERCIO E MARKETING

-          José Manuel Suárez Vázquez

 • EFICIENCIA ENERXÉTICA

-          Víctor Manuel Paz Cortiñas

 • INSTALACIÓN E MANTEMENTO

-          Sagrario Sánchez Ramil

 • TRANSPORTE E MANTEMENTO

-          AEROMECÁNICA, Luís Abelleira Álvarez

-          AUTOMOCIÓN, Joaquín Expósito López

10:30- 11:30       VIVEIROS DE EMPRESAS

 • VIVEIRO DE EMPRESAS CIFP AS MERCEDES

Presentación: 2º Marketing e Publicidade

 

 • VIVEIRO MUNICIPAL Cei Nodus, Presentación de Viveiristas:

1. Vanesa Rivas, Festigaleiros

2. Gonzalo Abuín, Data Monitoring

3. Juan Álvarez/Noé Gallego, A3 Proxectos

 

12:00- 12:50       EXPERIENCIAS PROFESIONAIS. FAMILIA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA

 • Mª Luján Ramos Ben

Maestro Industrial en Electrónica, T. Industrial especialidade automática e electrónica

Técnico de Proceso en Burelarte

 • Carlos Varela Sánchez

T. Superior de Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Técnico Superior en Ramón Cabado S.L.

13:00- 13.50       EXPERIENCIAS PROFESIONAIS. FAMILIA DE INSTALACIÓNS E MANTEMENTO

 • Tino Saqués

T. Especialista Frío Industrial, T. Especialista en Máquinas eléctricas

Xerente de Frisaqués

 • María Teijido Fernández

T. Superior Desenvolvemento de proxectos térmicos e fluídos

T. Superior Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

Técnico Delineante instalacións frío e climatización (Frisaqués)

14:00- 15:00       COMO AFRONTAR UNHA ENTREVISTA CON ÉXITO

Javier López González, Responsable de RRHH e formación, Álvarez Real

XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL PARA O XOVES 25 DE FEBREIRO

XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL

https://youtu.be/gj1goJszV_0

(Para chater en directo será necesario ter unha conta de gmail)

 

XOVES 25 DE FEBREIRO.

PROGRAMA:

9:00- 10:20        PRESENTACIÓN GRAOS DA USC

 • GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS E GRAO DE EMPRESA E TECNOLOXÍA.

Roberto Bande, Decano de ADE

 • GRAO DE XESTIÓN CULTURAL.

 Gonzalo Fernández, Decano de Humanidades

 • GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS.

 Mercedes Montes, Decana RRLL

 

10:30- 11:30       ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL: MOTIVACIÓN E ÉTICA EMPRESARIAL

 • José Ramón Pérez Castelao, Enxeñeiro de Telecomunicacións (KASTEL)
 • Alberto Ferreiro Barreiro, Mentor e formador de emprendedores

 

12:00- 12:50       PRESENTACIÓN UNED E ESAD RAMÓN FALCÓN

Carmen Gallego López, , Coordinadora do COIE UNED Lugo)

Alejandro Carro,  Vicedirector da ESAD Ramón Falcón

 

13:00- 13.50       EXPERIENCIAS PROFESIONAIS. FAMILIA DE COMERCIO E MARKETING

Óscar Regueiro Díaz

-          Técnico Auxiliar e Superior de Secretariado, T. Superior de Deseño Gráfico

-          Experiencia como Xefe de tienda en San Luis, Miró e Bricoking

 

14:00- 15:00       EXPERIENCIAS PROFESIONAIS. FAMILIA DE AUTOMOCIÓN

Mario Campos Piñeiro

-          Técnico Superior Mantemento de Aeromecánica

-          Piloto Instrutor e Técnico de Deseño

 

 

XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL PARA O MÉRCORES 24 DE FEBREIRO

XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL

https://youtu.be/xxKkSHZcyaY

(Para chatear en directo será necesario ter unha conta de gmail)

 

MÉRCORES 24 DE FEBREIRO.

PROGRAMA:

9:00- 10:20        “A PONTE ENTRE O ENSINIO MEDIO E A USC” + ABAU.

                               Mercedes Novo Vázquez

 

10:30- 11:30       PRESENTACIÓN GRAOS ABERTO 5USC, Tomás Cuesta García, Director da EPSE

 • ENXEÑARÍA DE PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS
 • ENXEÑARÍA CIVIL
 • ENXEÑARÍA FORESTALE DO MEDIO AMBIENTE
 • ENXEÑARÍA AGRÍCOLA E AGROALIMENTARIA
 • ROBÓTICA

12:00- 12:50       POLICÍA NACIONAL E GARDA CIVIL

Rubén Darío Veiga Arias, , Delegado de Participación Ciudadana

Héctor Méndez Hernández, Formador de la Guardia Civil de Lugo

 

13:00- 13.50       EXPERIENCIAS PROFESIONAIS. FAMILIA DE AUTOMOCIÓN

Silvia Folgueira Rico

-          CS Automoción. Gañadora do Galicia Skills 2017.

-          Profesora Técnica do CIFP Ferrolterra

Adrián Fernández Hernández,

-          Técnico en Electromecánica e T. Superior Automoción.

-          Xefe de mecanismos no Equipo Oregon Rallye Team

-          Inspector ITV

 

14:00- 15:00       MINISTERIO DE DEFENSA. SAÍDAS PROFESIONAIS, A PROFESIÓN DE MILITAR

Br Eligio Soto Vázquez , Jefe de área de reclutamiento

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Canal electrónico

feed-image Entradas da semente

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here