Novas do Centro

Centro de Excelencia na Formación profesional

Declarados ” Centro de Excelencia na Formación profesional.”
Nesta nova de rede de excelencia na Formación Profesional formaremos parte deste ecosistema cos demais centros actuando como creadores de contornos de innovación, sustentabilidade e emprendemento no ámbito da Formación Profesional, tres eixos transversais fundamentais do novo modelo de FP.
Esta nova rede de excelencia, terá como fin a colaboración na detección das necesidades dos perfís profesionais dos sectores produtivos, así como nas revisións curriculares das ofertas formativas relacionadas. Manterán unha estreita colaboración coas empresas da súa contorna, asociacións empresariais e sindicais, centros de formación e entidades do terceiro sector para converterse en motores da innovación en todo o territorio e impulsar a internacionalización.

Prazo solicitudes movilidade alumnado Erasmus

Prazo solicitudes movilidade alumnado Erasmus

Plazo de solicitud de movilidades Erasmus para todo el alumnado: desde el 7-11-2022 hasta 10-12-2022 a las 14:00h.

El impreso de solicitud está disponible en la Conserjería del instituto.

Se puede consultar información sobre criterios de baremación, importes de las ayudas, países, etc en los siguientes enlaces a la web de la Resolución de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Máis información

Probas libres 2021/2022

Xornada de acollemento 2021/2022

Ás 20:00 horas o 02/06/2022 no salón de actos.

A non asistencia inxustificada á xornada de acollemento ocasionará a baixa de oficio da matrícula.

Ler máis

Oferta formativa anual curso 2022/2023

ADULTOS OFERTA COMPLETA
CSCOM01 – Transporte e loxística 100 prazas
OFERTA MODULAR PRESENCIAL
 Ciclo Medio CMTMV02 – Electromecánica de vehículos automóbiles
     MP0260 – Mecanizado básico
     MP0455 – Sistemas de transmisión e freada
     MP0458 – Sistemas de seguridade e confortabilidade
OFERTA MODULAR – DISTANCIA
Ciclo Medio CMIMA02 – Instalacións de produción de calor
     MP0266 – Configuración de instalacións caloríficas
     MP0302 – Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
     MP0310 – Montaxe e mantemento de instalacións de auga
     MP0392 – Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
     MP0393 – Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
     MP0395 – Empresa e iniciativa emprendedora y Formación e orientación laboral
Ciclo Superior CSCOM02 – Comercio internacional
     MP0822 – Sistema de información de mercados
     MP0823 – Márketing internacional
     MP0824 – Negociación internacional
     MP0825 – Financiamento internacional
     MP0826 – Medios de pagamento internacionais
     MP0827 – Comercio dixital internacional
Ciclo Superior CSIMA01 – Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas
     MP0120 – Sistemas eléctricos e automáticos
     MP0121 – Equipamentos e instalacións térmicas
     MP0122 – Procesos de montaxe de instalacións
     MP0123 – Representación gráfica de instalacións
     MP0124 – Enerxías renovables e eficiencia enerxética

 

FP DUAL
C.M.  Carrozaría
     1. Bagaria 1 praza
     2. Lugo Motor 1 praza
     3. Talleres La Campiña 2 prazas
     4. Grupo Breogán 1 praza
     5. Miki 1 praza
     6. Ditram 1 praza
     7. Manuel Candal Arango 1 praza
     8. LucusCar 1 praza
     9. Taller Lusitano 1 praza
     10. Traser 2 prazas
     11. Noauto 1 praza
C.M.  Comercialización de productos alimentarios
     1. Gadis 8 prazas
     2. Auchan 1 praza (Santiago)
     3. Froiz 2 prazas
     4. Canicería Montes 1 praza
C.M.  Instalacións frigoríficas e climatización – (doble titulación) 3 anos
     1. Mariña Clima 1 praza
     2. Instalaciones dedicados al frío 1 praza
     3. Frigoríficos Alfonso 2 prazas
     4. Infrinor 1 praza
     5. Gayfer 1 praza
     6. IAE Fernando Fernández Fernández 1 praza
     7. Fontanería Rois 1 praza
     8. IAE Pedro Álvarez López 1 praza
     9. IAE José M. Prieto Morado 1 praza
     10. Comercial Jelu 1 praza
     11. IAE José Matanza González 1 praza
     12. Falcón Veiga 1 praza
     13. Saicalu 1 praza
     14. José Osorio Rancaño 1 praza
     15. Luclimat 1 praza
C.S. Mecatrónica
     1. Leche de Galicia S.L 1 praza
     2. Frilea 2 prazas
     3. Talleres Torneiro S.A 1 praza
     4. Torneiro SAU 1 praza
     5. Gestión y Técnicas del Agua 3 prazas
     6. NovaFrigsa 3 prazas
     7. Ingapan 2 prazas
     8. Hermanos Toimil 1 praza
     9. Sada-Nuteco 1 praza
     10. Leche Río 2 prazas
     11. Entrepinares 2 prazas
     12. Industrias Plásticas Arias 2 prazas
C.S. Xestión de vendas e espazos comerciais
     1. Sprinter Megacentros del Deporte S.L 1 praza
     2. JD Spain Sports Fashion 2010 S.L 1 praza
     3. Feu Vert Ibérica S.A 2 prazas
     4. Arenal Perfumerías S.L 7 prazas
     5. MediaMarkt Video Lugo S.L 2 prazas
     6. Zona Mueble 1 praza
     7. Bricolaje Bricoman S.L.U 1 praza
     8. Inter-Anima Events S.L 1 praza
C.S. Automoción
     1. Carames 1 praza
     2. Ditram 1 praza
     3. Garpe 1 praza
     4. Jose Automoción 1 praza
     5. Miki 1 praza
     6. Motos Montouto 1 praza
     7. Neumáticos Melchor 1 praza
     8. Alberto Pérez Castro 2 prazas
     9. Rivas Asende 1 praza
     10. Sergio Rodríguez Fernández 1 praza
     11. Talleres Lusitano 1 praza
     12. Vifrauto 1 praza
     13. Pardo Automoción 1 praza
     14. Hermanos Toimil 1 praza
     15. FeuVert 3 prazas
     16. López y Vázquez 1 praza
     17. Manuel Candal Arango 1 praza
     18. Taller Escairos 1 praza

Oferta formativa anual curso 2022/2023

ADULTOS OFERTA COMPLETA
CSCOM01 – Transporte e loxística 100 prazas
OFERTA MODULAR PRESENCIAL
 Ciclo Medio CMTMV02 – Electromecánica de vehículos automóbiles
     MP0260 – Mecanizado básico
     MP0455 – Sistemas de transmisión e freada
     MP0458 – Sistemas de seguridade e confortabilidade
OFERTA MODULAR – DISTANCIA
Ciclo Medio CMIMA02 – Instalacións de produción de calor
     MP0266 – Configuración de instalacións caloríficas
     MP0302 – Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
     MP0310 – Montaxe e mantemento de instalacións de auga
     MP0392 – Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
     MP0393 – Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
     MP0395 – Empresa e iniciativa emprendedora y Formación e orientación laboral
Ciclo Superior CSCOM02 – Comercio internacional
     MP0822 – Sistema de información de mercados
     MP0823 – Márketing internacional
     MP0824 – Negociación internacional
     MP0825 – Financiamento internacional
     MP0826 – Medios de pagamento internacionais
     MP0827 – Comercio dixital internacional
Ciclo Superior CSIMA01 – Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas
     MP0120 – Sistemas eléctricos e automáticos
     MP0121 – Equipamentos e instalacións térmicas
     MP0122 – Procesos de montaxe de instalacións
     MP0123 – Representación gráfica de instalacións
     MP0124 – Enerxías renovables e eficiencia enerxética

 

FP DUAL
C.M.  Carrozaría
     1. Bagaria 1 praza
     2. Lugo Motor 1 praza
     3. Talleres La Campiña 2 prazas
     4. Grupo Breogán 1 praza
     5. Miki 1 praza
     6. Ditram 1 praza
     7. Manuel Candal Arango 1 praza
     8. LucusCar 1 praza
     9. Taller Lusitano 1 praza
     10. Traser 2 prazas
     11. Noauto 1 praza
C.M.  Comercialización de productos alimentarios
     1. Gadis 8 prazas
     2. Auchan 1 praza (Santiago)
     3. Froiz 2 prazas
     4. Canicería Montes 1 praza
C.M.  Instalacións frigoríficas e climatización – (doble titulación) 3 anos
     1. Mariña Clima 1 praza
     2. Instalaciones dedicados al frío 1 praza
     3. Frigoríficos Alfonso 2 prazas
     4. Infrinor 1 praza
     5. Gayfer 1 praza
     6. IAE Fernando Fernández Fernández 1 praza
     7. Fontanería Rois 1 praza
     8. IAE Pedro Álvarez López 1 praza
     9. IAE José M. Prieto Morado 1 praza
     10. Comercial Jelu 1 praza
     11. IAE José Matanza González 1 praza
     12. Falcón Veiga 1 praza
     13. Saicalu 1 praza
     14. José Osorio Rancaño 1 praza
     15. Luclimat 1 praza
C.S. Mecatrónica
     1. Leche de Galicia S.L 1 praza
     2. Frilea 2 prazas
     3. Talleres Torneiro S.A 1 praza
     4. Torneiro SAU 1 praza
     5. Gestión y Técnicas del Agua 3 prazas
     6. NovaFrigsa 3 prazas
     7. Ingapan 2 prazas
     8. Hermanos Toimil 1 praza
     9. Sada-Nuteco 1 praza
     10. Leche Río 2 prazas
     11. Entrepinares 2 prazas
     12. Industrias Plásticas Arias 2 prazas
C.S. Xestión de vendas e espazos comerciais
     1. Sprinter Megacentros del Deporte S.L 1 praza
     2. JD Spain Sports Fashion 2010 S.L 1 praza
     3. Feu Vert Ibérica S.A 2 prazas
     4. Arenal Perfumerías S.L 7 prazas
     5. MediaMarkt Video Lugo S.L 2 prazas
     6. Zona Mueble 1 praza
     7. Bricolaje Bricoman S.L.U 1 praza
     8. Inter-Anima Events S.L 1 praza
C.S. Automoción
     1. Carames 1 praza
     2. Ditram 1 praza
     3. Garpe 1 praza
     4. Jose Automoción 1 praza
     5. Miki 1 praza
     6. Motos Montouto 1 praza
     7. Neumáticos Melchor 1 praza
     8. Alberto Pérez Castro 2 prazas
     9. Rivas Asende 1 praza
     10. Sergio Rodríguez Fernández 1 praza
     11. Talleres Lusitano 1 praza
     12. Vifrauto 1 praza
     13. Pardo Automoción 1 praza
     14. Hermanos Toimil 1 praza
     15. FeuVert 3 prazas
     16. López y Vázquez 1 praza
     17. Manuel Candal Arango 1 praza
     18. Taller Escairos 1 praza

¿Por qué cursar no CIFP As Mercedes?

No CIFP As Mercedes realizamos un conxunto de accións formativas que capacitan ó alumnado para o exercicio dunha profesión, preparan tamén para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.

Unha das claves do noso centro é a conexión entre o mundo educativo e o mundo productivo, aspecto que se trata de garantir combinando a formación no noso centro coa formación nas empresas, que ten como finalidade a adquisición das competencias necesarias para unha inserción laboral satisfactoria e o desempeño de diversas profesións.

CIFP AS MERCEDES – Desanrola o teu talento

Deixa de darlle voltas ó que vas a estudar. Desenrola o teu talento. Potencia ó máximo as túas capacidades. Prepárate para resolver os problemas do futuro. Estudando con nós, poderás convertirte en aquelo que sempre quixeches ser. Desfruta e aprende con proxectos reais. Xa é hora de que deseñes o teu propio camiño. A pregunta importante é: Ata onde queres chegar?

Descrubre o Centro Integrado de Formación Profesional de As Mercedes.