Convocatoria dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

by | Mar 21, 2023 | Novas do centro

Convocatoria dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2021/22.

Alumnado que cursase estudos de formación profesional de grao superior no curso 2021/22 (presencial ou a distancia) nalgún centro educativo da Comunidade Autónoma
de Galicia e rematase en 2022, cunha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior
a 8,50.

Arquivo