Oferta formativa anual

Curso 2024/2025

ADULTOS OFERTA COMPLETA - DISTANCIA

GRAO SUPERIOR

ZSCOM01 -  Transporte e loxística                                         (200 prazas)       

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

      OFERTA MODULAR PRESENCIAL
 Ciclo Medio ZMTMV02 - Electromecánica de vehículos automóbiles                      (22 prazas)
     MP0452 - Motores
     MP0454 - Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

     MP0456 - Sistemas de carga e arranque

Ciclo Superior ZSTMV01-Automoción                                                                               (22 prazas)

MP0294 - Elementos amovibles e fixos non estructurais 

MP0296 - Estructuras do vehículo

MP0297 - Xestión e loxística do mantemento de vehículos

MP0300 - Empresa e iniciativa emprendedora      

OFERTA MODULAR - DISTANCIA
Grao Medio ZMIMA02 - Instalacións de produción de calor                                        (50 prazas)
     MP0266 - Configuración de instalacións caloríficas
     MP0302 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
     MP0310 - Montaxe e mantemento de instalacións de auga
     MP0392 - Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
     MP0393 - Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
    
Ciclo Superior ZSCOM02 - Comercio internacional                                                        (50 prazas)                                   
     MP0822 - Sistema de información de mercados
     MP0823 - Márketing internacional
     MP0824 - Negociación internacional
     MP0825 - Financiamento internacional
     MP0826 - Medios de pagamento internacionais
     MP0827 - Comercio dixital internacional
Ciclo Superior ZSIMA01 - Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos               (50 prazas)
     MP0120 - Sistemas eléctricos e automáticos
     MP0121 - Equipamentos e instalacións térmicas
     MP0122 - Procesos de montaxe de instalacións
     MP0123 - Representación gráfica de instalacións

     MP0124 - Enerxías renovables e eficiencia enerxética 

     MP0130 - Formación e orientación laboral    

 

 

CURSO ESPECIALIZACIÓN

PRESENCIAL

Grao Superior

CE3IMA005100 - Fabricación intelixente

 

 

(20 prazas)

CE3TMV005100 - Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos

 CE3COM005100 - Redacción de contidos dicitais para márketing e vendas

CE3TMV005200 - Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones

(20 prazas)

(20 prazas)

(20 prazas)

DISTANCIA

Grao Superior

CE3COM005000 - Posicionamento en buscadores (SEO/SEM) e comunicación en redes sociais

CE3FME005100 - Materiais compostos na industria aeroespacial

 

 

(30 prazas)

 

(30 prazas)

FP DUAL

Grao Superior

ZSTMV01 - Automoción  Código de proxecto C20240086 

- Autos Iglesias (1 praza)

- Autocenter (1 praza)

- Carpentum (1 praza)

- Feuvert (2 prazas)

- Lugo Motor Ford (1 praza)

- Meifeerauto (1 praza)

- Pardo Automoción (2 prazas)

- Sarriauto (1 praza)

- Talleres La Campiña (3 prazas)

- Talleres Lusitano (1 praza)

- Breogán Motor (1 praza)

- Ditram Automoción (1 praza)

- Caetano Fórmula Galicia S.L.U. (1 praza)

- Taller Eléctrico Garpe (1 praza)

- Jose Automoción (1 praza)

- Talleres Barreiro (1 praza)

- Neumáticos Melchor (1 praza)

- Inturasa Pérez Rumbao (1 praza)

- Talleres Fraga (1 praza)

- Talleres Rápido AV2000 (1 praza) 

ZSTMV01 - Automoción - Vehículo industrial y maquinaria agrícola  Código de proxecto C20240094

- Millares Torrón (1 praza)

- Durán Maquinaria (3 prazas)

- Talleres Churrillo (3 prazas)

- Fliegl Ibérica (2 prazas)

- Alberto Pérez Castro (1 praza)

- Inturasa - Iveco (1 praza)

- López y Vázquez (2 prazas)

- Comercial Rafael - DAF (2 prazas)

- Volvo Piñeiro (1 praza)

- Traser (1 praza)

- Ditram Automoción (1 praza)

- Maquinaria Agrícola del Noroeste (2 prazas)

- Ingeniería y Montajes Monzón (1 praza)

- Manto Maquinaria S.L.U. (2 prazas)

- Talleres Ramos de Lugo (1 praza)

- Forestal Baralla S.L. (1 praza)

- Talleres La Campiña (3 prazas)

ZSTMV01 - Automoción - Competición Código de proxecto C20240184

- Auto Reparación Visal S.L. - Arvidal (2 prazas)

- Calviño Sport S.L. (2 prazas)

- La Base Motor Club (2 prazas)

- Marcos Molinos Rodríguez - Kitos Sport (2 prazas)

- Marvic Sport y Classic (1 praza)

- Meira Motorsport (2 prazas)

- Past Autos Group Ourense S.L. (1 praza)

- Rallycar S.L.U. (1 prazas)

- RMC Rally Racing S.L. (2 prazas)

- R-Seven Servicios Motorsport S.L. (1 praza)

- Santiago Herbón Sánchez - Egipto Motor (1 praza)

- Senra Sport (1 praza)

- Talleres Ourense S.L. (2 prazas)

- TRS Motor Sport S.L.U. (1 praza)

- Adrián Costas Racing (1 praza)

- Terratraining Motorsport  (1 praza)

- Racecomp S.L. - Cambre (1 praza)

ZSCOM03 - Xestión de vendas e espazos comerciais Código de proxecto C20240078

- Leroy Merlín España S.L. (2 prazas)

- Feuvert Ibérica S.A. (1 prazas)

- Distega O Grove C.B. (1 praza)

- Arenal Perfumerías (4 prazas)

- Pérez Rumbao S.A. (4 prazas)

- Cecoagro (1 praza)

- Carpentum (1 praza)

- Breogán Motor (1 praza)

- Caetano Fórmula -Renault (1 praza)

ZSIMA03 -  Mecatrónica industrial  Código de proxecto C20240097

- Ascensores Eninter (2 prazas)

- Cecoagro (1 praza)

- Europastry S.L.U. (2 prazas)

- Financiera Maderera S.A. (1 praza)

- Frigoríficos del Lea S.L. (1 praza)

- Gestión y técnicas del Agua S.A. (1 praza)

- Grupo Sada PA.S.A. (1 praza)

- Leche Río S.A. (1 praza)

- Novafrigsa (4 prazas)

- Plásticos Arias (2 prazas)

- Tableros Hispanos S.L.U. (1 praza)

- Ascensores Fain (1 praza)

- Altri (6 prazas)

- Fernández y López Rebobinados y Automatismos S.L. (1 praza)

- Corporación Alimentaria Peñasanta (1 praza)

 

Grao Medio

ZMTMV01 - Carrozaría Código de proxecto C20240096

- Autos Iglesias (1 praza)

- Autocenter Ceao (1 praza)

- Breogán Motor S.L. (1 praza)

- Carpentum S.L. (2 prazas)

- Ditram Automoción S.L.U. (1 praza)

- Manuel Candal - Rocho Automoción (1 praza)

- Noauto Móvil Sarria S.L. (1 praza)

- Óscar López López (1 praza)

- Pardo Automoción (1 praza)

- Talleres La Campiña (2 prazas)

- Talleres Rivas Ansede (1 praza)

- Talleres Bagaría (1 praza)

- Traser (1 praza)

- Caetano Fórmula (1 praza)

- Talleres Odilo y Delfín (2 prazas)

- Talleres Miki Sánchez (1 praza)

- Talleres Casanova (1 praza)

- Talleres Rápido AV2000 (1 praza)

ZMCOM02 - Comercialización de productos alimentarios Código de proxecto C20240018

- Distribuciones Froiz S.A.U. (3 prazas)

- Ignacio de las cuevas S.A. (2 prazas)

- Centros comerciales Carrefour S.A. (6 prazas)

- Gadisa-Gallega de Distribuciones de alimentación S.A. (1 praza)

- Lidl Supermercados S.A.U. (1 praza) 

ZMTMV01 - Condución de vehículos de transporte por estrada Código de proxecto C20240256

- Monfobus S.L. (10 prazas)

- Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Mercancías de Lugo - Tradime (5 prazas)

- Transportes Valín e Hijos S.A. (5 prazas)

- Logística Reyco S.L. (5 prazas)

 

 

Familias Profesionais