Proxectos de innovación

1.- Adaptación de brazo mecánico a fresadora
Entidade colaboradora:PCM Granitos Moldurados, S.L

2.- Proxecto: Efficiency energy dron
Entidade colaboradora: ESIN Ingenieros Montajes, S.L.

3.- Fabricación avión aluminio a escala con estrutura real
Entidade colaboradora: Delfinox Compostela, S.L.U. ; Aeroflota del Noroeste, S.L.; Actividades Aeronáuticas Lucenses, S.L.

4.- Maqueta funcional de tren de aterraxe con panel de control.
Entidade colaboradora: Mecanizados Pereira, Fly Bai, S.L.

5.- Efficiency energy dron
Entidade colaboradora : ESIN Ingenieros Montajes

1.- Construción dun equipo de xeración de hidróxeno verde para a subministración de enerxía eléctrica nunha vivienda
Entidade colaboradora: ESIN Ingenieros Montajes S.L

2.- Deseño dun vehículo eléctrico para mobilidade terrestre e aérea
Entidade colaboradora Geoclima ST

3.- Milk Warmers
Entidade colaboradora:
Finca Padronelo S.L.

4.- Fabricación de estrutura de aeronave real “E-GUS”
Proxecto de fabricación de aeronave tripulada de duas plazas eléctrica, a primeira visita da Axencia Estatal de Seguridade Aérea “AESA” concluíu satisfactoriamente en xuño de 2022, autorizando continuar a construcción da aeronave para obtención de matrícula e puesta en voo
Entidade colaboradora Premio Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Aerolugo S.L. ; Folgueira servicios y mantenimientos S.L.U.

5.-Proxectos de Innovación MEC:
“INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS DE CO2: POR UN FUTURO MEDIAMBIENTAL SOSTENIBLE”.

1.- Elaboración de baterías educacionais para aplicar en vehículos eléctricos
Entidade colaboradora: DIM Formación Mecánica, SL, ADALE 2017.

2.- Zero energy milk farms
Entidade colaboradora: Premio ESIN Ingenieros Montajes, SL
Proxecto “CIEES NETWORK” para o establecemento do programa de innovación ensino-aprendizaxe mediante o desenvolvemento de prototipos nunha rede de innovación en centros de FP. A través do programa, o alumnado desenvolve un prototipo final para resolver un problema/reto plantexado por unha Entidade colaboradora.
REALIDAD VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES.

3.- Foro de innovación tecnolóxica en automoción, ponencia acerca da movilidade aérea urbana, o futuro e o presente de vehículos aéreos eléctricos.