UK Bookmakers

CONVOCATORIA PROBAS LIBRES 2015

ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Os centros realizarán a baixa de oficio da matrícula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento a que se refire o artigo 22.2 ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional.

IMPORTANTE: Tanto para a xornada de acollemento como para as probas, as persoas aspirantes deberan levar consigo o documento que acredite a sua identidade.

 As Validacións e as puntuacións das probas plublicaranse no Taboleiro de Anuncios do centro.

II XORNADAS DE ORIENTACIÓN

Na semana do 9 ó 13 de marzo celebramos as II Xornadas de Orientación,
mais información no diptico adxunto.

FP Dual - Electromecánica de Maquinaria

Proceso de admisión ordinario. Ano 2015
Proxecto experimental de formación profesional dual de grao medio.
Listaxe de persoas admitidas, e listaxe de persoas en espera por orde de prioridade.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here