Xornadas de acollemento probas libres

Día 1 de xuño, ás 20 horas no salón de actos.
Según a Orde de 5 abril de 2013, o centro realizará a baixa de oficio de matricula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional.