Seleccionar página

Curso 2021-2022

Ciclo Superior de Aeromecánica

Daniel Calvo Vázquez

(Aerohélice, LDA)

Portugal

Ciclo Superior de Aeromecánica

Iago Cao I Olivé

(WMT Maintenance Technik AG)

Germany

Ciclo Superior de Aeromecánica

Miguel Pazos Cuadrado

(Lufthansa Technik Malta Ltd)

Malta

Ciclo Superior de Comercio Internacional

Raquel Amosa Tato

LD Didactic (Export Sales department)

Germany

¿Por qué cursar no CIFP As Mercedes?

No CIFP As Mercedes realizamos un conxunto de accións formativas que capacitan ó alumnado para o exercicio dunha profesión, preparan tamén para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.

Unha das claves do noso centro é a conexión entre o mundo educativo e o mundo productivo, aspecto que se trata de garantir combinando a formación no noso centro coa formación nas empresas, que ten como finalidade a adquisición das competencias necesarias para unha inserción laboral satisfactoria e o desempeño de diversas profesións.

CIFP AS MERCEDES – Desanrola o teu talento

Deixa de darlle voltas ó que vas a estudar. Desenrola o teu talento. Potencia ó máximo as túas capacidades. Prepárate para resolver os problemas do futuro. Estudando con nós, poderás convertirte en aquelo que sempre quixeches ser. Desfruta e aprende con proxectos reais. Xa é hora de que deseñes o teu propio camiño. A pregunta importante é: Ata onde queres chegar?

Descrubre o Centro Integrado de Formación Profesional de As Mercedes.