Probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2021

ORDE DO 11 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE DETERMINADOS CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS NO ANO 2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioG0598-110221-0002_gl.pdf