Seleccionar página

Novas do Centro

Xornadas de acollemento probas libres

Xornadas de acollemento probas libres

Día 1 de xuño, ás 20 horas no salón de actos.
Según a Orde de 5 abril de 2013, o centro realizará a baixa de oficio de matricula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional.

Oferta formativa 2021/2022

¿Por qué cursar no CIFP As Mercedes?

No CIFP As Mercedes realizamos un conxunto de accións formativas que capacitan ó alumnado para o exercicio dunha profesión, preparan tamén para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.

Unha das claves do noso centro é a conexión entre o mundo educativo e o mundo productivo, aspecto que se trata de garantir combinando a formación no noso centro coa formación nas empresas, que ten como finalidade a adquisición das competencias necesarias para unha inserción laboral satisfactoria e o desempeño de diversas profesións.

CIFP AS MERCEDES – Desanrola o teu talento

Deixa de darlle voltas ó que vas a estudar. Desenrola o teu talento. Potencia ó máximo as túas capacidades. Prepárate para resolver os problemas do futuro. Estudando con nós, poderás convertirte en aquelo que sempre quixeches ser. Desfruta e aprende con proxectos reais. Xa é hora de que deseñes o teu propio camiño. A pregunta importante é: Ata onde queres chegar?

Descrubre o Centro Integrado de Formación Profesional de As Mercedes.