Oferta formativa anual

Curso 2024/2025

Oferta formativa anual

Curso 2024/2025

ADULTOS OFERTA COMPLETA – DISTANCIA

GRAO SUPERIOR

ZSCOM01 –  Transporte e loxística                                         (200 prazas)       

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

      OFERTA MODULAR PRESENCIAL
 Ciclo Medio ZMTMV02 – Electromecánica de vehículos automóbiles                      (22 prazas)
     MP0452 – Motores
     MP0454 – Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

     MP0456 – Sistemas de carga e arranque

Ciclo Superior ZSTMV01-Automoción                                                                               (22 prazas)

MP0294 – Elementos amovibles e fixos non estructurais 

MP0296 – Estructuras do vehículo

MP0297 – Xestión e loxística do mantemento de vehículos

MP0300 – Empresa e iniciativa emprendedora      

OFERTA MODULAR – DISTANCIA
Grao Medio ZMIMA02 – Instalacións de produción de calor                                        (50 prazas)
     MP0266 – Configuración de instalacións caloríficas
     MP0302 – Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
     MP0310 – Montaxe e mantemento de instalacións de auga
     MP0392 – Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
     MP0393 – Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
    
Ciclo Superior ZSCOM02 – Comercio internacional                                                        (50 prazas)                                   
     MP0822 – Sistema de información de mercados
     MP0823 – Márketing internacional
     MP0824 – Negociación internacional
     MP0825 – Financiamento internacional
     MP0826 – Medios de pagamento internacionais
     MP0827 – Comercio dixital internacional
Ciclo Superior ZSIMA01 – Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos               (50 prazas)
     MP0120 – Sistemas eléctricos e automáticos
     MP0121 – Equipamentos e instalacións térmicas
     MP0122 – Procesos de montaxe de instalacións
     MP0123 – Representación gráfica de instalacións

     MP0124 – Enerxías renovables e eficiencia enerxética 

     MP0130 – Formación e orientación laboral    

 

 

CURSO ESPECIALIZACIÓN

PRESENCIAL

Grao Superior

CE3IMA005100 – Fabricación intelixente

 

 

(20 prazas)

CE3TMV005100 – Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos

 CE3COM005100 – Redacción de contidos dicitais para márketing e vendas

CE3TMV005200 – Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones

(20 prazas)

(20 prazas)

(20 prazas)

DISTANCIA

Grao Superior

CE3COM005000 – Posicionamento en buscadores (SEO/SEM) e comunicación en redes sociais

CE3FME005100 – Materiais compostos na industria aeroespacial

 

 

(30 prazas)

 

(30 prazas)

FP DUAL

Grao Superior

ZSTMV01 – Automoción  Código de proxecto C20240086 

– Autos Iglesias (1 praza)

– Autocenter (1 praza)

– Carpentum (1 praza)

– Feuvert (2 prazas)

– Lugo Motor Ford (1 praza)

– Meifeerauto (1 praza)

– Pardo Automoción (2 prazas)

– Sarriauto (1 praza)

– Talleres La Campiña (3 prazas)

– Talleres Lusitano (1 praza)

– Breogán Motor (1 praza)

– Ditram Automoción (1 praza)

– Caetano Fórmula Galicia S.L.U. (1 praza)

– Taller Eléctrico Garpe (1 praza)

– Jose Automoción (1 praza)

– Talleres Barreiro (1 praza)

– Neumáticos Melchor (1 praza)

– Inturasa Pérez Rumbao (1 praza)

– Talleres Fraga (1 praza)

– Talleres Rápido AV2000 (1 praza) 

ZSTMV01 – Automoción – Vehículo industrial y maquinaria agrícola  Código de proxecto C20240094

– Millares Torrón (1 praza)

– Durán Maquinaria (3 prazas)

– Talleres Churrillo (3 prazas)

– Fliegl Ibérica (2 prazas)

– Alberto Pérez Castro (1 praza)

– Inturasa – Iveco (1 praza)

– López y Vázquez (2 prazas)

– Comercial Rafael – DAF (2 prazas)

– Volvo Piñeiro (1 praza)

– Traser (1 praza)

– Ditram Automoción (1 praza)

– Maquinaria Agrícola del Noroeste (2 prazas)

– Ingeniería y Montajes Monzón (1 praza)

– Manto Maquinaria S.L.U. (2 prazas)

– Talleres Ramos de Lugo (1 praza)

– Forestal Baralla S.L. (1 praza)

– Talleres La Campiña (3 prazas)

ZSTMV01 Automoción – Competición Código de proxecto C20240184

– Auto Reparación Visal S.L. – Arvidal (2 prazas)

– Calviño Sport S.L. (2 prazas)

– La Base Motor Club (2 prazas)

– Marcos Molinos Rodríguez – Kitos Sport (2 prazas)

– Marvic Sport y Classic (1 praza)

– Meira Motorsport (2 prazas)

– Past Autos Group Ourense S.L. (1 praza)

– Rallycar S.L.U. (1 prazas)

– RMC Rally Racing S.L. (2 prazas)

– R-Seven Servicios Motorsport S.L. (1 praza)

– Santiago Herbón Sánchez – Egipto Motor (1 praza)

– Senra Sport (1 praza)

– Talleres Ourense S.L. (2 prazas)

– TRS Motor Sport S.L.U. (1 praza)

– Adrián Costas Racing (1 praza)

– Terratraining Motorsport  (1 praza)

– Racecomp S.L. – Cambre (1 praza)

ZSCOM03 – Xestión de vendas e espazos comerciais Código de proxecto C20240078

– Leroy Merlín España S.L. (2 prazas)

– Feuvert Ibérica S.A. (1 prazas)

– Distega O Grove C.B. (1 praza)

– Arenal Perfumerías (4 prazas)

– Pérez Rumbao S.A. (4 prazas)

– Cecoagro (1 praza)

– Carpentum (1 praza)

– Breogán Motor (1 praza)

– Caetano Fórmula -Renault (1 praza)

ZSIMA03 –  Mecatrónica industrial  Código de proxecto C20240097

– Ascensores Eninter (2 prazas)

– Cecoagro (1 praza)

– Europastry S.L.U. (2 prazas)

– Financiera Maderera S.A. (1 praza)

– Frigoríficos del Lea S.L. (1 praza)

– Gestión y técnicas del Agua S.A. (1 praza)

– Grupo Sada PA.S.A. (1 praza)

– Leche Río S.A. (1 praza)

– Novafrigsa (4 prazas)

– Plásticos Arias (2 prazas)

– Tableros Hispanos S.L.U. (1 praza)

– Ascensores Fain (1 praza)

– Altri (6 prazas)

– Fernández y López Rebobinados y Automatismos S.L. (1 praza)

– Corporación Alimentaria Peñasanta (1 praza)

 

Grao Medio

ZMTMV01 – Carrozaría Código de proxecto C20240096

– Autos Iglesias (1 praza)

– Autocenter Ceao (1 praza)

– Breogán Motor S.L. (1 praza)

– Carpentum S.L. (2 prazas)

– Ditram Automoción S.L.U. (1 praza)

– Manuel Candal – Rocho Automoción (1 praza)

– Noauto Móvil Sarria S.L. (1 praza)

– Óscar López López (1 praza)

– Pardo Automoción (1 praza)

– Talleres La Campiña (2 prazas)

– Talleres Rivas Ansede (1 praza)

– Talleres Bagaría (1 praza)

– Traser (1 praza)

– Caetano Fórmula (1 praza)

– Talleres Odilo y Delfín (2 prazas)

– Talleres Miki Sánchez (1 praza)

– Talleres Casanova (1 praza)

– Talleres Rápido AV2000 (1 praza)

ZMCOM02 – Comercialización de productos alimentarios Código de proxecto C20240018

– Distribuciones Froiz S.A.U. (3 prazas)

– Ignacio de las cuevas S.A. (2 prazas)

– Centros comerciales Carrefour S.A. (6 prazas)

– Gadisa-Gallega de Distribuciones de alimentación S.A. (1 praza)

– Lidl Supermercados S.A.U. (1 praza) 

ZMTMV01 – Condución de vehículos de transporte por estrada Código de proxecto C20240256

– Monfobus S.L. (10 prazas)

– Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Mercancías de Lugo – Tradime (5 prazas)

– Transportes Valín e Hijos S.A. (5 prazas)

– Logística Reyco S.L. (5 prazas)

 

 

¿Por qué cursar no CIFP As Mercedes?

No CIFP As Mercedes realizamos un conxunto de accións formativas que capacitan ó alumnado para o exercicio dunha profesión, preparan tamén para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.

Unha das claves do noso centro é a conexión entre o mundo educativo e o mundo productivo, aspecto que se trata de garantir combinando a formación no noso centro coa formación nas empresas, que ten como finalidade a adquisición das competencias necesarias para unha inserción laboral satisfactoria e o desempeño de diversas profesións.

CIFP AS MERCEDES – Desanrola o teu talento

Deixa de darlle voltas ó que vas a estudar. Desenrola o teu talento. Potencia ó máximo as túas capacidades. Prepárate para resolver os problemas do futuro. Estudando con nós, poderás convertirte en aquelo que sempre quixeches ser. Desfruta e aprende con proxectos reais. Xa é hora de que deseñes o teu propio camiño. A pregunta importante é: Ata onde queres chegar?

Descrubre o Centro Integrado de Formación Profesional de As Mercedes.