Novas do Centro

Oferta formativa anual curso 2022/2023

ADULTOS OFERTA COMPLETA
CSCOM01 – Transporte e loxística 100 prazas
OFERTA MODULAR PRESENCIAL
 Ciclo Medio CMTMV02 – Electromecánica de vehículos automóbiles
     MP0260 – Mecanizado básico
     MP0455 – Sistemas de transmisión e freada
     MP0458 – Sistemas de seguridade e confortabilidade
OFERTA MODULAR – DISTANCIA
Ciclo Medio CMIMA02 – Instalacións de produción de calor
     MP0266 – Configuración de instalacións caloríficas
     MP0302 – Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
     MP0310 – Montaxe e mantemento de instalacións de auga
     MP0392 – Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
     MP0393 – Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
     MP0395 – Empresa e iniciativa emprendedora y Formación e orientación laboral
Ciclo Superior CSCOM02 – Comercio internacional
     MP0822 – Sistema de información de mercados
     MP0823 – Márketing internacional
     MP0824 – Negociación internacional
     MP0825 – Financiamento internacional
     MP0826 – Medios de pagamento internacionais
     MP0827 – Comercio dixital internacional
Ciclo Superior CSIMA01 – Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas
     MP0120 – Sistemas eléctricos e automáticos
     MP0121 – Equipamentos e instalacións térmicas
     MP0122 – Procesos de montaxe de instalacións
     MP0123 – Representación gráfica de instalacións
     MP0124 – Enerxías renovables e eficiencia enerxética

 

FP DUAL
C.M.  Carrozaría
     1. Bagaria 1 praza
     2. Lugo Motor 1 praza
     3. Talleres La Campiña 2 prazas
     4. Grupo Breogán 1 praza
     5. Miki 1 praza
     6. Ditram 1 praza
     7. Manuel Candal Arango 1 praza
     8. LucusCar 1 praza
     9. Taller Lusitano 1 praza
     10. Traser 2 prazas
     11. Noauto 1 praza
C.M.  Comercialización de productos alimentarios
     1. Gadis 8 prazas
     2. Auchan 1 praza (Santiago)
     3. Froiz 2 prazas
     4. Canicería Montes 1 praza
C.M.  Instalacións frigoríficas e climatización – (doble titulación) 3 anos
     1. Mariña Clima 1 praza
     2. Instalaciones dedicados al frío 1 praza
     3. Frigoríficos Alfonso 2 prazas
     4. Infrinor 1 praza
     5. Gayfer 1 praza
     6. IAE Fernando Fernández Fernández 1 praza
     7. Fontanería Rois 1 praza
     8. IAE Pedro Álvarez López 1 praza
     9. IAE José M. Prieto Morado 1 praza
     10. Comercial Jelu 1 praza
     11. IAE José Matanza González 1 praza
     12. Falcón Veiga 1 praza
     13. Saicalu 1 praza
     14. José Osorio Rancaño 1 praza
     15. Luclimat 1 praza
C.S. Mecatrónica
     1. Leche de Galicia S.L 1 praza
     2. Frilea 2 prazas
     3. Talleres Torneiro S.A 1 praza
     4. Torneiro SAU 1 praza
     5. Gestión y Técnicas del Agua 3 prazas
     6. NovaFrigsa 3 prazas
     7. Ingapan 2 prazas
     8. Hermanos Toimil 1 praza
     9. Sada-Nuteco 1 praza
     10. Leche Río 2 prazas
     11. Entrepinares 2 prazas
     12. Industrias Plásticas Arias 2 prazas
C.S. Xestión de vendas e espazos comerciais
     1. Sprinter Megacentros del Deporte S.L 1 praza
     2. JD Spain Sports Fashion 2010 S.L 1 praza
     3. Feu Vert Ibérica S.A 2 prazas
     4. Arenal Perfumerías S.L 7 prazas
     5. MediaMarkt Video Lugo S.L 2 prazas
     6. Zona Mueble 1 praza
     7. Bricolaje Bricoman S.L.U 1 praza
     8. Inter-Anima Events S.L 1 praza
C.S. Automoción
     1. Carames 1 praza
     2. Ditram 1 praza
     3. Garpe 1 praza
     4. Jose Automoción 1 praza
     5. Miki 1 praza
     6. Motos Montouto 1 praza
     7. Neumáticos Melchor 1 praza
     8. Alberto Pérez Castro 2 prazas
     9. Rivas Asende 1 praza
     10. Sergio Rodríguez Fernández 1 praza
     11. Talleres Lusitano 1 praza
     12. Vifrauto 1 praza
     13. Pardo Automoción 1 praza
     14. Hermanos Toimil 1 praza
     15. FeuVert 3 prazas
     16. López y Vázquez 1 praza
     17. Manuel Candal Arango 1 praza
     18. Taller Escairos 1 praza

Oferta formativa anual curso 2022/2023

ADULTOS OFERTA COMPLETA
CSCOM01 – Transporte e loxística 100 prazas
OFERTA MODULAR PRESENCIAL
 Ciclo Medio CMTMV02 – Electromecánica de vehículos automóbiles
     MP0260 – Mecanizado básico
     MP0455 – Sistemas de transmisión e freada
     MP0458 – Sistemas de seguridade e confortabilidade
OFERTA MODULAR – DISTANCIA
Ciclo Medio CMIMA02 – Instalacións de produción de calor
     MP0266 – Configuración de instalacións caloríficas
     MP0302 – Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
     MP0310 – Montaxe e mantemento de instalacións de auga
     MP0392 – Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
     MP0393 – Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
     MP0395 – Empresa e iniciativa emprendedora y Formación e orientación laboral
Ciclo Superior CSCOM02 – Comercio internacional
     MP0822 – Sistema de información de mercados
     MP0823 – Márketing internacional
     MP0824 – Negociación internacional
     MP0825 – Financiamento internacional
     MP0826 – Medios de pagamento internacionais
     MP0827 – Comercio dixital internacional
Ciclo Superior CSIMA01 – Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas
     MP0120 – Sistemas eléctricos e automáticos
     MP0121 – Equipamentos e instalacións térmicas
     MP0122 – Procesos de montaxe de instalacións
     MP0123 – Representación gráfica de instalacións
     MP0124 – Enerxías renovables e eficiencia enerxética

 

FP DUAL
C.M.  Carrozaría
     1. Bagaria 1 praza
     2. Lugo Motor 1 praza
     3. Talleres La Campiña 2 prazas
     4. Grupo Breogán 1 praza
     5. Miki 1 praza
     6. Ditram 1 praza
     7. Manuel Candal Arango 1 praza
     8. LucusCar 1 praza
     9. Taller Lusitano 1 praza
     10. Traser 2 prazas
     11. Noauto 1 praza
C.M.  Comercialización de productos alimentarios
     1. Gadis 8 prazas
     2. Auchan 1 praza (Santiago)
     3. Froiz 2 prazas
     4. Canicería Montes 1 praza
C.M.  Instalacións frigoríficas e climatización – (doble titulación) 3 anos
     1. Mariña Clima 1 praza
     2. Instalaciones dedicados al frío 1 praza
     3. Frigoríficos Alfonso 2 prazas
     4. Infrinor 1 praza
     5. Gayfer 1 praza
     6. IAE Fernando Fernández Fernández 1 praza
     7. Fontanería Rois 1 praza
     8. IAE Pedro Álvarez López 1 praza
     9. IAE José M. Prieto Morado 1 praza
     10. Comercial Jelu 1 praza
     11. IAE José Matanza González 1 praza
     12. Falcón Veiga 1 praza
     13. Saicalu 1 praza
     14. José Osorio Rancaño 1 praza
     15. Luclimat 1 praza
C.S. Mecatrónica
     1. Leche de Galicia S.L 1 praza
     2. Frilea 2 prazas
     3. Talleres Torneiro S.A 1 praza
     4. Torneiro SAU 1 praza
     5. Gestión y Técnicas del Agua 3 prazas
     6. NovaFrigsa 3 prazas
     7. Ingapan 2 prazas
     8. Hermanos Toimil 1 praza
     9. Sada-Nuteco 1 praza
     10. Leche Río 2 prazas
     11. Entrepinares 2 prazas
     12. Industrias Plásticas Arias 2 prazas
C.S. Xestión de vendas e espazos comerciais
     1. Sprinter Megacentros del Deporte S.L 1 praza
     2. JD Spain Sports Fashion 2010 S.L 1 praza
     3. Feu Vert Ibérica S.A 2 prazas
     4. Arenal Perfumerías S.L 7 prazas
     5. MediaMarkt Video Lugo S.L 2 prazas
     6. Zona Mueble 1 praza
     7. Bricolaje Bricoman S.L.U 1 praza
     8. Inter-Anima Events S.L 1 praza
C.S. Automoción
     1. Carames 1 praza
     2. Ditram 1 praza
     3. Garpe 1 praza
     4. Jose Automoción 1 praza
     5. Miki 1 praza
     6. Motos Montouto 1 praza
     7. Neumáticos Melchor 1 praza
     8. Alberto Pérez Castro 2 prazas
     9. Rivas Asende 1 praza
     10. Sergio Rodríguez Fernández 1 praza
     11. Talleres Lusitano 1 praza
     12. Vifrauto 1 praza
     13. Pardo Automoción 1 praza
     14. Hermanos Toimil 1 praza
     15. FeuVert 3 prazas
     16. López y Vázquez 1 praza
     17. Manuel Candal Arango 1 praza
     18. Taller Escairos 1 praza

¿Por qué cursar no CIFP As Mercedes?

No CIFP As Mercedes realizamos un conxunto de accións formativas que capacitan ó alumnado para o exercicio dunha profesión, preparan tamén para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.

Unha das claves do noso centro é a conexión entre o mundo educativo e o mundo productivo, aspecto que se trata de garantir combinando a formación no noso centro coa formación nas empresas, que ten como finalidade a adquisición das competencias necesarias para unha inserción laboral satisfactoria e o desempeño de diversas profesións.

CIFP AS MERCEDES – Desanrola o teu talento

Deixa de darlle voltas ó que vas a estudar. Desenrola o teu talento. Potencia ó máximo as túas capacidades. Prepárate para resolver os problemas do futuro. Estudando con nós, poderás convertirte en aquelo que sempre quixeches ser. Desfruta e aprende con proxectos reais. Xa é hora de que deseñes o teu propio camiño. A pregunta importante é: Ata onde queres chegar?

Descrubre o Centro Integrado de Formación Profesional de As Mercedes.